Умови використання

Хімчистка Persona, яка розташована за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Йорданська, будинок 6, в особі ФОП Алієва М., керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі “Ви” або “Користувач”), укласти цей договір про надання послуг (надалі «Договір», або “Умови”) на підставі наступних положень. Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) Договору є здійснення Вами будь-якої або всіх дій, зазначених в розділі 2 цих Умов. З моменту прийняття (акцептування) Вами цих Умов, даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

1. Загальні застереження

1.1. Використання продуктів (документів, інформації), сервісів тощо, що належать ФОП Алієва М. (далі по тексту спільно іменуються "Послуги", регулюється Умовами цієї угоди між Вами і ФОП Алієва М..

1.2. Якщо з ФОП Алієва М. не укладено іншої письмової угоди, то Ваша угода з Компанією завжди буде включати в себе щонайменше ті умови використання, які викладені в цьому документі.

2. Прийняття Умов

2.1. Щоб отримати можливість користування Послугами, необхідно прийняти ці Умови. Забороняється користуватися Послугами, не прийнявши Умов.

2.2. Прийняти Умови можна наступними способами:

(А) натисканням кнопки “Прийняти Умови”, якщо вона була додана ФОП Алієва М. в інтерфейс користувача тієї чи іншої Послуги; або

(Б) фактичним використанням Послуг; або

(В) здійснення Користувачем добровільного платежу.

У визначених випадках Ви погоджуєтеся з тим, що ФОП Алієва М. буде розглядати Ваші дії як прийняття Умов.

3. Надання Послуг компанією Persona

3.1. ФОП Алієва М. постійно вводить нововведення з метою забезпечення максимальної зручності для своїх Користувачів. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що структура та характер Послуг, що надаються ФОП Алієва М., можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення.

3.2. У цьому зв'язку Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ФОП Алієва М. має право припинити (остаточно або тимчасово) надання Послуг (або будь-яких функцій у рамках Послуг) Вам зокрема, або користувачам взагалі на власний розсуд без попереднього повідомлення. Ви можете відмовитися від користування Послугами в будь-який час. У разі припинення користування Послугами немає необхідності повідомляти про це Persona.

3.3. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що якщо ФОП Алієва М. заблокує доступ до Вашого аккаунту, то Ви, можливо, не зможете користуватися Послугами і здійснювати доступ до даних аккаунта, а також до файлів та інформації, що зберігається в обліковому записі.

4. Користування Послугами

4.1. Ви погоджуєтесь користуватися Послугами виключно в рамках (а) цих Умов та (б) діючого законодавства України, а також загальноприйнятих норм і правил.

4.2. Ви погоджуєтеся з тим, що не будете брати участь у діяльності, що заважає роботі або порушує функціонування сайту www.persona.kiev.ua, просування Послуг або пов'язаних з ними мереж чи сервісів.

4.3. Ви зобов'язуєтеся не продавати, не обмінювати і не перепродавати Послуги в будь-яких цілях, якщо право на це не було надано Вам ФОП Алієва М. в окремій угоді.

4.4. Ви приймаєте на себе повну відповідальність (а ФОП Алієва М. несе відповідальність ні перед Вами, ні перед третіми особами) за будь-які порушення Ваших зобов'язань перед третіми особами, а також за всі наслідки цих порушень (включаючи збиток, понесений ФОП Алієва М.) внаслідок використання Послуг.

5. Зміст інформації, що використовується при наданні Послуг

5.1. ФОП Алієва М. прагне розміщувати на сайті актуальну та корисну інформацію. Проте, інформація на сайті http://www.persona.kiev.ua представлена без гарантій будь-якого роду, в тому числі без гарантій її придатності до застосування в конкретній ситуації Користувача. Хоча надана інформація вважається точною, вона може містити помилки та неточності. Persona не несе відповідальності перед будь-ким за збитки, пов'язані з використанням Послуг.

5.2. Ви повинні розуміти, що рекламні оголошення, що розміщуються в Послугах (на сайті http://www.persona.kiev.ua), а також спонсорська інформація, що входить до Послуги, може бути захищена правами інтелектуальної власності, які належать спонсорам або рекламодавцям, які надають цю інформацію Компанії.

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Сайт http://www.persona.kiev.ua є об'єктом авторського права і в якості складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Всі авторські майнові права на Сайт (http://www.persona.kiev.ua) належать ФОП Алієва М..

6.2. Позначення Persona є зареєстрованим знаком для товарів і послуг (торговою маркою), належить ФОП Алієва М. і не може використовуватися Вами без дозволу володільця.

6.3. Якщо не було іншої письмової домовленості з ФОП Алієва М., ці Умови не дають ніякого права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів, що використовуються ФОП Алієва М.

6.4. Якщо ФОП Алієва М. в письмовій формі не дозволено інше, Ви погоджуєтесь в процесі користування Послугами не використовувати товарні знаки, комерційні найменування та логотипи будь-яких компаній або організацій таким чином, щоб ненавмисно або навмисно викликати помилкове уявлення про власника або уповноваженого користувача таких товарних знаків, найменувань або логотипів.

7. Припинення правовідносин

7.1. ці Умови будуть діяти до тих пір, поки не будуть розірвані Вами або ФОП Алієва М., як описано нижче.

7.2. ФОП Алієва М. може в будь-який час анулювати укладену з Вами юридичну угоду, якщо:

(А) Ви порушили будь-яке положення Умов (або вчинили дії, які явно свідчать про Ваше небажання чи нездатність дотримуватися Умов цього положення), або

(Б) ФОП Алієва М. зобов'язана зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам Послуг є незаконним або перестає бути законним), або

(Д) надання Вам Послуг стає нерентабельним з точки зору ФОП Алієва М.

7.3. припинення дії цих Умов не матиме впливу на будь-які юридичні права, зобов'язання і відповідальність, які діяли для Вас і для ФОП Алієва М. (або були отримані протягом строку дії Умов) і для яких в даних Умовах передбачений необмежений термін дії.

8. Обмеження дій гарантій

8.1. Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджується з тим, що Ви використовуєте Послуги на власний ризик і що Послуги надаються Вам «як є» і «як доступно».

8.2. Зокрема, ФОП Алієва М. не заявляє і не гарантує Вам, що

(А) Послуги відповідатимуть Вашим умовам (потребам)

(Б) Послуги надаватимуться безупинно, вчасно, безпечно і без помилок,

(В) Будь-яка інформація, отримана Вами в результаті використання Послуг, буде точною і надійною,

8.3. Завантаження будь-яких матеріалів та їх отримання іншим способом за допомогою служб або сайту ФОП Алієва М. виконується на Ваш власний розсуд та на власний ризик, вся відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Вашій обчислювальній системі, лінії комунікації або іншому обладнанню, майну, тощо, а також за втрату даних або їх зміну внаслідок завантаження таких матеріалів, проникнення комп'ютерних вірусів покладається на Вас.

8.4. Поради або інформація в усній або письмовій формі, отримані Вами від компанії ТОВ «Форлайн трейд» або за допомогою Послуг, не надають жодних гарантій, не виражених явно в даних Умовах.

8.5. ФОП Алієва М. відкрито відмовляється від явних і неявних гарантій і умов, включаючи, крім іншого, неявні гарантії і умови, придатності Послуг для Ваших цілей.

9. Обмеження відповідальності

9.1. Відповідно до загальних положень, описаних вище в пункті 8.1, Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджуєтеся з тим, що ФОП Алієва М., не несе перед Вами відповідальності за:

(А) Будь-які прямі, непрямі, випадкові збитки, понесені Вами, незалежно від способу та обставин заподіяного збитку. До таких збитків відносяться, зокрема, упущена вигода (як пряма, так і непряма), шкода престижу та діловій репутації, втрати даних, витрати на придбання замінюваних товарів або послуг та інші види нематеріального збитку;

(Б) Будь-які завдані Вам збитки, у тому числі збитки в результаті:

(I) Вашого сподівання на повноту, точність або достовірність будь-якої інформації або ж в результаті співпраці або угоди між Вами і будь-якою особою;

(II) Будь-яких змін, внесених ФОП Алієва М. у Послуги, а також можливість тимчасового або постійного припинення Послуг (або будь-яких функцій, що надаються в рамках даних Послуг);

(III) Видалення, пошкодження або незбереження будь-якого вмісту та інших даних, оброблюваних або переданих в процесі використання Послуг;

(IV) Ненадання Вами точної інформації про аккаунт у ФОП Алієва М. ;

(V) Порушення конфіденційності Вашого пароля та інших даних аккаунта з Вашої вини;

9.2. Обмеження відповідальності ФОП Алієва М. перед Вами, описані вище в пункті 9.1, діють незалежно від того, чи відомо ФОП Алієва М. про можливість таких збитків.

10. Рекламні оголошення

10.1. Фінансування деяких Послуг ведеться із залученням коштів, отриманих від розміщення рекламних оголошень та маркетингових матеріалів, тому в процесі використання таких послуг можуть відображатися рекламні матеріали. Ці оголошення можуть бути релевантні відомостям, що зберігаються в Послугах, запитам, виконаним за допомогою даних Послуг, та іншої інформації.

10.2. Спосіб, режим та обсяг публікації рекламних оголошень, розміщених ФОП Алієва М. в Послугах, може бути змінений без відповідного повідомлення.

10.3. Зважаючи на те що ФОП Алієва М. надає Вам доступ і можливість користуватися Послугами, Ви погоджуєтесь з тим, що ФОП Алієва М. має право розміщувати рекламні оголошення в Послугах.

10.4. ФОП Алієва М. має право без будь-яких пояснень обмежити чи заборонити рекламні оголошення на сайті або гіперпосилання на ресурси, які, на думку ФОП Алієва М., містять відомості, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі; пропогандують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу та територіальної цілісності України, зокрема, містять антидержавні, расистські лозунги, емблеми та найменування екстремістських організацій; спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини; містять нецензурні слова і вирази; є порнографією або містить інформацію порнографічного характеру; пропогандує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

11. Інший зміст

11.1. Послуги можуть включати в себе гіперпосилання на інші веб-сайти, зміст або ресурси. ФОП Алієва М. може не мати можливості контролювати сайти або ресурси, надані іншими компаніями або особами.

11.2. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ФОП Алієва М. не несе відповідальності за доступність зовнішніх сайтів і ресурсів, а також не бере на себе будь-яку відповідальність щодо реклами, продуктів або інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

11.3. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ФОП Алієва М. не несе відповідальності за збитки і втрати, понесені Вами в результаті здійснення доступу до цих зовнішніх сайтів і ресурсів або виникли в результаті Вашої оцінки точності, повноти або достовірності рекламної інформації, продуктів та інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

12. Зміна Умов

12.1. Час від часу ФОП Алієва М. може вносити зміни до Умов. При внесенні змін ФОП Алієва М. створює нову версію Умов і розміщує їх на сторінці http://www.persona.kiev.ua/rules/.

12.2. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що використання Послуг після зміни Умов розглядається ФОП Алієва М. як прийняття цих Умов.

13. Загальні правові умови

13.1. У деяких випадках спільно з Послугами Ви можете (як в результаті їх використання, так і у зв'язку з ними) користуватися деякими послугами інших осіб або компаній, а також купувати у них товари. На використання таких послуг або товарів можуть поширюватися умови окремої угоди між Вами та відповідною фізичною або юридичною особою. У таких випадках Умови не впливають на правові відносини між Вами та іншими фізичними або юридичними особами.

13.2. Умови складають повну юридичну угоду між Вами і ФОП Алієва М. , регулюють отримання Вами Послуг (за винятком послуг, які ФОП Алієва М. надає на підставі окремої письмової угоди, якщо такі є) і повністю замінюють собою всі попередні угоди між Вами і ФОП Алієва М. щодо Послуг.

13.3. Ви погоджуєтеся з тим, що ФОП Алієва М. може відправляти Вам повідомлення, в тому числі інформацію про зміну цих Умов, за допомогою електронної пошти або оповіщень в рамках Послуг.

13.4. Ви погоджуєтеся з тим, що відсутність будь-яких дій або судових позовів з боку ФОП Алієва М., спрямованих на застосування будь-яких правових норм, встановлених Умовами чи нормами чинного законодавства України, не означає відмову ФОП Алієва М. від своїх прав і не перешкоджає ФОП Алієва М. використовувати ці правові норми і засоби.

13.5. Якщо який-небудь судовий орган, уповноважений розглядати це питання, визнає недійсність будь-якого положення цих Умов, то відповідне положення буде виключене з Умов із збереженням дії всіх інших його положень. Решта положень Умов будуть дійсні, і їх дотримання може забезпечуватися в судовому порядку.

13.6. Умови, а також взаємини між Вами і ФОП Алієва М. в рамках цих Умов регулюються законодавством України.

13.7. У разі Вашої незгоди з будь-яким з пунктів цих Умов, Ви зобов'язані негайно припинити повне використання сайту www.persona.kiev.ua.

14. Додаткові умови для юридичних осіб

14.1. Якщо Ви є юридичною особою, то приватна особа, яка прийняла Умови від імені Вашої організації (щоб уникнути непорозумінь термін "Ви" стосовно до юридичних осіб в даних Умовах означає організацію), заявляє та гарантує, що вона уповноважена діяти від Вашого імені, що Ви підтверджуєте наявність всіх необхідних дозволів на ведення діяльності в Україні, і Ваші співробітники, службовці, представники та інші агенти, які користуються Послугою, уповноважені використовувати ФОП Алієва М. і володіють законними правами застосовувати до Вас ці Умови.

Контактна інформація: marketing@persona.kiev.ua